Obszar naszych kompetencji

Maitrise d'oeuvre PROJECT MANAGEMENT

Niezależnie od tego, czy nasza misja ma charakter globalny, czy też jest realizowana wspólnie z architektami, BEG Ingénierie świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa dla złożonych projektów: za pośrednictwem naszego wewnętrznego Biura Projektów, uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji: koncepcja architektoniczna i techniczna (ANALIZA TERENU – STUDIUM WYKONALNOŚCI – PROJEKT WSTĘPNY – POZWOLENIE NA BUDOWĘ), opracowanie projektów (PROJEKT SZCZEGÓŁOWY – PROJEKT WYKONAWCZY), przeprowadzanie przetargów (DOKUMENTACJA PRZETARGOWA oraz POMOC PRZY ZAWIERANIU UMÓW NA REALIZACJĘ), project management wykonawstwa i pilotażu na etapie budowy (KIEROWANIE REALIZACJĄ ROBÓT – PLANOWANIE, KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE BUDOWĄ) aż do momentu odbiorów (POMOC W PROCEDURZE ODBIOROWEJ) oraz bezusterkowego zakończenia robót. Zarządzamy poszczególnymi etapami będąc w ciągłym dialogu z klientem, co pozwala nam na precyzyjne zdefiniowanie projektu, skoordynowanie zaawansowania oraz dopasowanie potrzeb do każdego etapu.
Centre Commercial Posnania - Pologne

cle-en-main WYKONAWSTWO „POD KLUCZ”

Tylko jeden partner do rozmów, gwarancja ceny, terminu oraz jakości usług, dla pomyślnie ukończonego i funkcjonującego projektu, oddanego… „pod klucz”. Każdy projekt jest rozpatrywany całościowo, od A do Z: BEG Ingénierie łączy wszystkie elementy niezbędne do pomyślnego zakończenia Państwa inwestycji, począwszy od dopasowania projektu architektonicznego do potrzeb klienta, aż do zarządzania ubezpieczeniem i monitorowania działań w trakcie trwania gwarancji dziesięcioletniej.

 PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW

Czerpiąc z naszego doświadczenia i znajomości terenu proponujemy naszym klientom idealnie położone grunty i definiujemy spójne programy nieruchomości. Wykonujemy techniczne, finansowe i administracyjne studium wykonalności dla kompleksów handlowych, logistycznych lub biurowych, dla projektów usługowych lub mieszanych w centrum miasta. Zajmujemy się procedurą uzyskania pozwoleń administracyjnych (pozwolenie na budowę, zatwierdzenia ppoż., pozwolenie na użytkowanie), komercjalizacją, budową oraz odsprzedażą inwestorowi (VEFA lub in-fine).

BIURO PROJEKTÓW

Nasze wielobranżowe biuro projektów to architekci, inżynierowie i ekonomiści, specjalizujący się w Architekturze, Robotach Drogowych i Sieciach Zewnętrznych, Konstrukcji, Instalacjach Elektrycznych, Instalacjach Sanitarnych i HVAC oraz Zrównoważonym Rozwoju.
Biuro Projektów uczestniczy w procesie projektowym od koncepcji w celu zoptymalizowania i wstępnego oszacowania możliwości, a następnie uczestniczy w każdym etapie prac projektowych (projektowanie i nadzór nad realizacją).
Nasze Biuro Projektów potrafi sprostać Państwa wymaganiom i celom oraz zapewnia szybką reakcję w kwestiach problematycznych.

BIM

Building Information Modeling (BIM) jest procesem projektowania budynku z wykorzystaniem modelowania 3D. Taka technologia jest dzisiaj szeroko stosowana, pozwala na wykonanie wizualizacji i symulacji przyszłego budynku, oraz na dokonanie syntezy przestrzennej wszystkich jego elementów składowych. Ale co więcej, jest to metoda pracy, która wspiera interaktywną współpracę zespołów BEG Ingénierie, partnerskich firm oraz klientów. Ułatwia ona zrozumienie projektu, poprawia efektywność i wymianę danych. Zoptymalizowany projekt rozwija się szybciej, uwzględniając dokładnie wszelkie wymogi. BIM ułatwia współpracę w trakcie całego procesu realizacji projektu, poprawia jakość i ułatwia klientom wizualizację ich inwestycji.

INNOWACJE

Inteligentne Budynki lub Smart Buildings, budynki zintegrowane i zrównoważone, promujące jakość życia w pracy, są dzisiaj wiodącym zagadnieniem tej branży. Nasz stan umysłu, ukierunkowany na zadowolenie klienta, napędza nas i naszych partnerów do poszukiwania inteligentnych i nowatorskich rozwiązań.

Efektywność środowiskowa

Zaangażowanie BEG Ingénierie

Staramy się aby nasze budynki i nasze budowy były jak najbardziej przyjazne środowisku. W porozumieniu z klientem, dla większości naszych budów rozpoczynamy proces certyfikacji wprowadzając określone wymogi środowiskowe już na etapie projektowania budynku, jak i w trakcie nadzorowania budowy.
Włączając wszystkich uczestników budowy obiektu w osiągnięcie uzgodnionego poziomu certyfikacji, wspólnie dążymy do spełnienia wymogów instytucji certyfikujących.

Certyfikaty BREEAM

W ostatnich latach uzyskaliśmy certyfikaty BREEAM dla niektórych modelowych projektów, a mianowicie centrum handlowe Alma w Rennes (Francja) dla UNIBAIL-RODAMCO jak również Muse w Metz (Francja) czy Posnania w Poznaniu (Polska) dla firmy APSYS.

 

Zobacz projekt Alma w Rennes

 

Certyfikat HQE (Wysoka Jakość Środowiska)

W listopadzie 2018, dla inwestycji platformy logistycznej ITM Erbrée (Francja) z budynkiem biurowym, jako pierwsi we Francji, uzyskaliśmy certyfikat HQE (Wysoka Jakość Środowiska) na poziomie Exceptionnel i osiągnęliśmy status Wysokiego Poziomu w 14 kluczowych obszarach.

 

Zobacz platformę logistyczną ITM Erbree

Certyfikaty i kwalifikacje

 

Od roku 2004, posiadamy certyfikat ISO 9001

Takie podejście do zarządzania jakością pozwoliło BEG Ingénierie na zaangażowanie wszystkich pracowników w projekt mający na celu identyfikację procesów i zagrożeń związanych z naszą działalnością oraz potrzeb stron biorących udział w projekcie.

Zobacz certyfikat

 

 

 

Certyfikat OPQIBI

Nadanie kwalifikacji inżynierskich przez instytucję OPQIBI podkreśla uznanie kompetencji i profesjonalizmu BEG Ingénierie przez niezależną zewnętrzną instytucję. Zobacz listę kwalifikacji zawodowych : http://www.opqibi.com/fiche.php?id=300

Zobacz certyfikat