Miasteczko Uniwersyteckie DIAMNIADIO

Dokumentacja projektowa techniczna kampusu uniwersyteckiego DIAMNIADIO
Projekt zainicjowany przez państwo Senegalu w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego jest finansowany przez prywatną firmę ubezpieczeniową AMSA. Projekt prowadzony jest na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest częścią szerszego projektu zagospodarowania przestrzennego wraz z budową nowego miasta Diamniado. Na terenie o powierzchni około 10 ha (łączna powierzchnia całkowita wynosi ponad 110 000 m²), kampus będzie składał się z 21 budynków/akademików uniwersyteckich, budynków administracyjnych, ośrodka zdrowia, projektowania terenów zielonych oraz dróg i instalacji zewnętrznych.
BEG Ingénierie będzie odpowiedzialne za zarządzanie projektowaniem i wykonaniem, obejmujące przede wszystkim dokumentację działów technicznych oraz OPC (organizacja, zarządzanie, koordynacja).

Klient

AMSA

Sektor

Usługi

Typ kontraktu

Project Management

Kraj

Senegal

Lokalizacja

Dakar, Sénégal