Zrównoważony rozwój

Jeszcze zanim zaczęły obowiązywać normy (HQE, BREEAM …), BEG INGÉNIERIE już dużo wcześniej wewnętrznie stosowało wymogi dla naszych klientów. Jakość środowiska, zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne poprzez wybór lokalnych podwykonawców dla stworzenia doskonałego ekosystemu… BEG INGÉNIERIE zaangażuje się wraz z Państwem w obiekty zintegrowane ze środowiskiem z nieznacznym oddziaływaniem i dynamiczne na Państwa terenie.

7
CERTYFIKOWANYCH PROJEKTÓW W TRAKCIE

Icon Flèche

Centre Commercial Posnania

Poznan (Polska)

Realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowego nowej generacji w Poznaniu na 9 ha o powierzchni 100.000 m² GLA, jednego z największych w Europie, obejmującego hipermarket Carrefour o powierzchni 10.332 m², 220 butików…